Unapređena pristupačnost: Borski Sportski centar dobio lift za lakši pristup bazenima korisnicima kolica

Kako bi se korisnicima kolica olakšao pristup zatvorenim bazenima u Ustanovi Sportski centar „Bobana Momčilović Veličković“ nedavno je postavljen lift koji povezuje prizemlje i prvi sprat.

Lift je postavljen pored stepeništa na istočnoj strani, odnosno kod ulaza koji je najbliži zatvorenim bazenima.

Osobe sa invaliditetom sada mogu da koriste zatvorene bazene, a u planu je i ugradnja platforme za ulazak u bazen, rekao je Dragan Kuzmanović, pomoćnik direktora Sportskog centra.

Poboljšanje pristupačnosti će osobama sa invaliditetom pružiti priliku da aktivno učestvuju u sportskim aktivnostima i ostvare svoj puni potencijal.

Iz Sportskog centra kažu da žele da podstaknu zdrav način života među svim svojim korisnicima, bez obzira na njihove fizičke sposobnosti.