Uskoro novi pravilnik o ocenjivanju učenika

Ovih dana biće objavljen novi pravilnik o ocenjivanju učenika srednjih škola. Vrednovaće se aktivnost na času, disciplina ali i izostanci.

skola-predavanje

Ovim dokumentom bitno će se drugačije vrednovati ne samo rad na času i šta to nastavnik treba da ispituje, nego i disciplina, izostanci sa časova, rekao je ministar prosvete Srđan Verbić.

Verbić je dodao da će ovo biti dobar alat u rukama nastavnika za kvalitetnije ocenjivanje.

Prvaci će biti ocenjivani iksevima

Od ove školske godine đaci prvaci biće ocenjivani iksevima što znači da su savladali gradivo. Četvorostepena skala opisnog ocenjivanja važiće za sve obavezne predmete.

Ovim načinom vrednovanja znanja roditeljima će olakšati shvatanje nivoa postignuća njihove dece.