Vazduh u Boru i danas jako zagađen

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije pokazuju da je vazduh u Boru i danas bio višestruko zagađeniji od dozvoljenog i ocenjen je kao „jako zagađen“.

Na mernom mestu u gradskom parku u 10 časova izmeren je satni prosek od 691,39 mikrograma po metru kubnom sumpor-dioksida.

U 11 časova ozmereno je čak 2.999,47 µg/m³ što je 8,5 puta više od dozvoljenog satnog proseka koji iznosi 350 µg/m³.

Teško se disalo i u podne kada je prosečna količina sumpor-dioksida u vazduhu bila 2.231,95 µg/m³.

Pored sumpor-dioksida vazduh u Boru su zagadile i mikročestice PM 10 i PM 2,5 koje sadrže teške metale.