Vežba „Sistem 2021“ u petak i u Boru

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u petak 5. novembra 2021. godine, organizuje operativno-taktičku vežbu subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji „Sistem 2021“ u vezi sa vanrednim događajima i situacijama.

Vežba „Sistem 2021“, u kojoj će učestvovati oko 8.000 ljudi, prikazaće trenutni stepen pripremljenosti i sinergiju svih subjekata i činilaca u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko – tehnološke nesreće, koja dosad nije izvođena u ovom formatu.

Vežba uključuje angažovanje svih subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u Republici Srbiji, kako na lokalnom lokalnom tako i na republićkom formatu

Učesnici vežbe su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza Srbije, Gorske službe spasavanja, jedinica lokalnih samouprava, vodoprivrednih preduzeća, posebnih organizacija i organa, subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje.

Planirano je da se vežba održi istovremeno na 50 lokacija, 24 grada i 26 opština u Republici Srbiji.

Vežba će se u Boru odbijati na nekoliko lokacija – kod sela Oštrelj ispred magacina eksploziva, na ulazu u selo Slatina i na brestovačkom mostu na izlazu iz grada. U Kladovu, odnosno u Tekiji vežba će biti održana na pristaništu za čamce i ispred spomenika.

Početak je planiran u 10 sati.