Vladan Đokić: Tehnički fakultet u Boru povezuje teoriju i praksu i daje mogućnost brzog zaposlenja

Rektor Beogradskog univerziteta, prof. dr Vladan Đokić posetio je Tehnički fakultet u Boru koji je jedina visokoobrazovna ustanova ovog Univerziteta koja nije locirana u Beogradu, i tom prilikom ukazao na značaj povezivanja teorije i prakse i mogućnost brzog zaposlenja posle završenih studija.

Teorijska nastava na Tehničkom fakultetu praćena je posebim oblicima stručne prakse u pogonima basena Bor.  Uz to iz oblasti naučno-istraživačkog rada, brojni projekti, studije, tehnička rešenja koje su radili nastavnici i saradnici fakulteta za potrebe privrede dokaz su snage i sposobnosti Fakulteta da kompetentno rešava ključne probleme razvoja privrede.

Tehnički fakultet u Boru je, prema rečima rektora Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladana Đokića, ravnopravna članica Beogradskog univerziteta i izuzetno značajan fakultet koji na polju zajedništva između naučnog i obrazovnog sistema i prakse najviše doprinosi ugledu Univerziteta.

„Velika specifičnost Tehničkog fakulteta u Boru jeste njegova povezanost sa rudarsko-topioničarskim basenom koja traje od trenutka kada je bio formiran pa do današnjeg dana. Ovde je uvek postojala veza između nauke, poslovaja, inženjerstva i primene te nauke u realnom životu. To je jedna lepa prilika koju treba da iskoristite i na neki način afirmišete još dublje tu vezu između nauke i prakse. Uprava Fakulteta vrlo dobro vodi ovaj Fakultet, afirmiše nove studijske programe, rad sa studentima kojima omogućavaju normalan studentski život, a zatim i mogućnost zasposlenja, što je veoma retko u odnosu na neke druge članice Univerziteta”, ističe Đokić.

U Novom Zakonu o studentskom organizovanju koji je usvojen pre nekoliko meseci i treba da počne da se primenjuje na svim fakultetima, prof.dr Đokić vidi veliku šansu za studente svih fakulteta da na konkretniji način i u većem broju učestvuju u raznim odlukama koje se tiču Beogradskog univerziteta.

„Pozivamo studente Tehničkog fakulteta u Boru da uzmu veće učešće u studentskom organizovanju i da svojim novim idejama i manirima i u većem broju učestvuju u mnogima organima i telima Univerziteta i time doprinesu onome što mladi ljudi zahtevaju, boljem studntskom životu, ulozi studenata u društvu i uopšte boljitku za čitavu zajednicu i razvoj društva u celini”, naglašava prof.dr Đokić.