Završen projekat podrške zapošljavanja lica iz teže zapošljivih grupa

U Gradskoj upravi grada Bora održana je završna konferencija projekta „Razvojna podrška za obuku, samozapošljavanje i novo zapošljavanje teže zapošljivih grupa” na kojoj su predstavljeni postignuti rezultati.

Ukupno 27 ljudi je završilo program podsticanja samozapošljavanja i novog zapošljavanja lica iz teže zapošljivih kategorija, odnosno Roma, Vlaha, lica starijih od 50 godina, osoba sa invaliditetom i povratnika iz inostranstva, a rezultati su dva puta bolji od onih koji su definisani na početku realizacije projekta.

Ovo je projekat trajao je dvanest meseci i omogućio je da 15 lica dobije subvencije za nabavku opreme i repromaterijala, a 12 poslodavaca dobilo je sredstva kako bi uposlili lica u svojim firmama.

„Osim kupovine opreme i repromaterijala, projekat je predvideo vid podrške rada sa korisnicima, mentorstva za oba programa, kao i izradu sajta za pet najbiljih korisnika. U okviru projekta je bilo omogućeno da se korisnici sa teritorije grada Bora prijave i na konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje koji takođe sufinansira grad Bor, tako da je čak deset korisnika dobilo podršku i sa jedne i sa druge strane. Rezultat svega toga jeste to što smo omogućili ljudima da dobiju što kvalitetniju i obimniju podršku”, kaže Srećko Zdravković, projektni menadžer.

Jedan od korisnika subvencija je Milutin Moldovljanović  koji je osnovao firmu za dubinsko pranje i poliranje automobila.

„Kad mladi pokrećete firmu teško je da sve obezbedite. Pomoću projekta uspeli smo da obezbedimo opemu koja nam je bila i više nego potrebna kako bismo počeli da radimo. Dobili smo i sajt, tako da naše mušterije mogu lakše da nas nađu”, ističe Moldovljanović.

Projekat je sproveo Grad Bor u saradnji sa partnerskim organizacijama Romska inicijativa mladih „Gypsy soul” i „Dom omladine Bor”, a finansirala ga Nemačka razvojna saradnja GIZ uz tehničku podršku Stalne konferencije gradova i opština.