Ziđin u nedelju testira nivo buke prilikom miniranja na novom jamskom oknu

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) najavila je da će za potrebe testiranja nivoa buke i potresa na novom vertikalnom oknu rudnika Jama izvršiti miniranje u nedelju 25. aprila u periodu od 9 do 11 časova.

Foto: Serbia Zijin Copper

Iz kompanije kažu da je od 9. aprila, kada su obustavljeni radovi miniranja na novom jamskom vertikalnom oknu, preduzet niz mera za smenjenje buke i potresa i da je u toku testiranje njihove učinkovitosti.

“Kako bi se dalje verifikovala stabilnost potresa i mera za smanjenje buke i osiguralo da se uticaj na lokalno stanovništvo kontinuirano smanjuje i kako bi se dobili relevantni podaci potrebni za tehničku projektnu dokumentaciju Instituta u Boru, zakazano je miniranje koje će se izvšiti 25. aprila od 9 do 11 časova”, navodi se u obaveštenju za javnost.

Prethodna testna miniranja izvšena su 20 i 21. aprila kada je izmerna vrednost buke bila 40-50, odnosno 37-45 decibela.