Boranima predstavljena Studija uticaja na životnu sredinu rudarskih radova na rudniku Čukaru Peki

U sali muzičke škole „Miodrag Vasiljević“ u Boru u sredu je održana javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova na lokaciji rudnika Čukaru Peki.

Prvobitno je planirano da prezentacija i javna rasprava budu održani u zgradi Skupštine grada Bora ali je zbog velikog interesovanja meštana sela Brestovac, Metovnica i Slatina na čijoj će se teritoritoriji izvoditi rudarski radovi i članovi borskih ekoloških organizacija odlučeno je da se skup izmesti u muzičku školu.

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i grada Bora imali su priliku da od zainteresovanih građana čuju primedbe na predloženu Studiju.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić istakao je značaj dijaloga između svih zaintersovanih strana, a da je jedna od njih je i grad Bor.

„Grad Bor je vrlo zainteresovan za ovaj plan. Kada je pravljen prostorni plan za Čukaru Peki grad Bor je imao veliki broj zahteva i primedbi. Sada ćemo saslušati naše sugrađane i njihove potrebe, a i same gradske službe će podneti svoje predloge u procesu Javne rasprave“, kazao je Milikić.

Borske ekološke organizacije podnele su veliki broj primedbi na sam tekst Studije smatrajući da sadrži brojne manjkavosti i da nije urađena u važećim zakonskim i podzakonskim okvirima Republike Srbije.

Konačnu reč o Studiji daće Ministarstvo zaštite životne sredine.