IX festival obrazovanja i učenja odraslih u Boru [PROGRAM]

U prostorijama Narodne biblioteke u Boru Društvo mladih istraživača iz ovog grada 19. novembra 2015. godine u 18 časova organizuje IX festival obrazovanja i učenja odraslih.

Program:

  • otvaranje festivala
  • prezentacija: Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. godinu (DMI Bor)
  • prezentacija: „Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih u Boru i savremene tendencije u obrazovanju odraslih“ (Tehnički fakultet u Boru)
  • prezentacija: „Ekološki dani Bora“ kao obrazovni program za odrasle
  • prezentacija: Nove potrebe i mogućnosti razvoja poljoprivrede u borskim selima (Pokret za novo doba)
  • obrazovno-kulturni program Narodne biblioteke: izložba „Portret kao industrijski pejzaž“
  • škola poezije Akademskog kulturnog kluba Tehničkog fakulteta u Boru
  • Podela diploma polaznicima obrazovnih programa Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda u okviru IX festivala učenja odraslih- DMI Bor i polaznicima škole novinarstva za Rome- Čitaonica Evropa
  • prezentacije ostalih programa i diskusija
  • koktel