Javni autobuski prevoz u Boru od 4. maja, putnici obavezni da nose maske i rukavice

Javni gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada Bora biće uspostavljen od ponedeljka, 04. maja, po redu vožnje koji važi za vreme školskog raspusta, odlučio je Štab za vanredne situacije grada Bora.

„Bortravelu“, kao pružaocu usluge, naloženo je da prevoz organizuje u skladu sa Instrukcijom za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19.

Usluge javnog prevoza moći će da koriste samo putnici koja nose ličnu zaštitinu opremu – masku i rukavice. Ulaz u autobus neće biti dozvoljen onima koji ne koriste zaštitinu masku i rukavicena na pravilan način.

Ulazak putnika u vozilo je moguć samo na jednim vratima, uz obaveznu oznaku sa spoljašnje i unutrašnje strane na kojim vratima je ulaz, a na kojim izlaz putnika iz vozila.

Vozači i ostala službena lica u vozilu moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu.

Vozačka kabina mora biti odeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila

Na ulaznim vratima mora stajati jedan zaposleni koji će voditi računa o sigurnosti putnika i vozača (da li putnici nose zaštitnu opremu, davati uputstva o ponašanju tokom vožnje, vršiti proveru validacije putnih isprava i dr.).

Sedišta i mesta za stajanje moraju biti vidljivo obeležena sa uspostavljenim razmakom koji omogućava fizičku distancu između putnika.

Pre i posle pojedinačne vožnje vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom, a preporučuje se da prozori budu otvoreni u toku vožnje, odnosno ne koristiti centralizovani način klimatizacije, takođe, obavezna je pojačana dezinfekcija vozila;

Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu, kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.