Na prodaju kompleks nekadašnje “Zastave” u Boru

Kompanija “Ream” u ime i za račun “Komercijalne banke” raspisala je oglas za prikupljanje obavezujućih ponuda za prodaju nepokretnosti u ulici Moše Pijade Boru.

“Komercijalna banka” prodaje kompleks sa objektima ukupne površine 3.822 kvadrata i zemljištem za redovnu upotrebu površine 12.284 kvadrata u okviru koga su se nekada nalazili prodajni salon i servis automobilske industrije “Zavodi Crvena Zastava“.

U uslovima prodaje se navodi da se nepokretnost kupuje u postojećem – “viđenom” stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

“Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pisanih ponuda, a prodavac zadržava pravo da ne izvrši prodaju nepokretnosti ukoliko bude smatrao dostavljene ponude nezadovoljavajućim”, navodi se u oglasu.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene i rok isplate.

Ponude se prikupljaju do 16. jula.

(Bor030 / eKapija)