Novac nije najbitniji za motivaciju radnika?

Koje su to stvari koje motivišu zaposlene da daju sve od sebe? Novac se nalazi tek na šestom mestu, zaključak je istraživanja domaćih rukovodilaca i zaposlenih.

novac-motivacija
metro.portal.hr

Zaposlenom je pre svega važno da se na radnom mestu oseća dostojanstveno.

Prva stvar koja motiviše zaposlene da daju sve od sebe je mogućnost da koriste svoje veštine na poslu. Ono što radnike podstiče više od plate jesu mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja i napredovanja, nagrađivanje po zasluzi i sloboda da se primeni sopstveni način rada.

Najveći broj zaposlenih smatra da im posao obezbeđuje egzistenciju i plaća račune.

„Plata jeste visokopozicionirana na listi motiva za kvalitetno obavljanje posla, ali nije prva na listi. Zaposlenom je pre svega važno da se na radnom mestu oseća dostojanstveno, a to ne košta ništa. Dobri međuljudski odnosi nemaju cenu, a loši odnosi i mobing firmu koštaju mnogo. Osim što ljudi češće odlaze na bolovanja, oni rade manje kvalitetno i bave se intrigama umesto poslom“, ističe Olga Kićanović, koja se već deset godina bavi radnim pravom i u svakodnevnom je kontaktu sa zaposlenima koji se njenoj agenciji obraćaju zbog mobinga. U prethodnih devet godina rešeno je više od 4.500 radnih sporova.

Iako na radnom mestu provodimo najveći i najproduktivniji deo dana, veoma mali broj ljudi u našoj zemlji može reći da vole svoj posao. Najveći broj zaposlenih smatra da im posao obezbeđuje egzistenciju i plaća račune – mali broj njih posao posmatra kao izazov.

Pošto su kriterijumi vrednovanja pogrešni, ljudi nisu motivisani da rade na sebi.

Olga Kićanović naglašava da postoji velika razlika između menadžera u državnim i privatnim firmama kad je reč o ponašanju prema radnicima. U državnim firmama odluka o postavljenju direktora donosi se izvan preduzeća i veliki broj njih ne zna kako da motiviše zaposlene da rade bolje.

U vremenu krize, veliki broj firmi preživeo je zahvaljujući lojalnosti zaposlenih.

U privatnim firmama menadžeri se edukuju kako da povećaju motivaciju, produktivnost i lojalnost zaposlenih i kako da organizuju timski rad, objašnjava ona.

Privatne firme mnogo pažnje posvećuju odabiru zaposlenih i rukovode se devizom izvršnog direktora kompanije Apple Tima Cooka, koji plastično objašnjava: „Treba zapošljavati komplementarne ljude, ako želite da pravite slagalicu“.

Ako neko ne zna kako se razvija lojalnost, motivacija i produktivnost zaposlenih, neće doprineti boljitku firme. U vremenu krize, veliki broj firmi preživeo je zahvaljujući lojalnosti zaposlenih. Dobri menadžeri znaju da se odanost zaposlenih ne kupuje već obezbeđuje empatijom, brigom za zaposlene i njihove porodice.

[socialpoll id=“2308392″]