Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u Boru

Od utorka, 1. septembra uspostavljen je novi red vožnje autobuskog prevoza na teritoriji grada Bora.

Početak nove školske godine, koja se odvija na neuobičajan način usled pandemije zarazne bolesti Kovid-19, uslovio je korekcije u redu vožnje autobuskog prevoza u gradu i selima.

Gotovo 90 odsto ispitanih roditelja na teritoriji grada Bora se izjasnilo da će njihova deca gradivo savladavati u učionicama, a ne “onlajn”. Nastava će u osnovnim i srednjim školama biti organizovana sa manjim grupama učenika i skraćenim časovima.

Prema rečima nadležnih u lokalnoj samoupravi, kako bi izašli u susret učenicima koji do svojih škola putuju javnim autobuskim pevozom sa firmom “Bortravel” uspostavljen je red vožnje prilagođen novim terminima za obavljanje nastave.

Prevoz na gradskim linijama odvijaće po sledećem rasporedu:

LINIJA 1: Bolnica – Topionička Kapija – Centar – Boška Buhe – Jugoauto – Naselje Sunca – Bor 2

Bolnica – Bor 2
06:00, 07:00, 08:00, 09:30, 10:30, 11:40, 12:40, 13:00, 13:30, 15:05, 16:00, 16:30, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30, 23:05

NAPOMENA:
Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraća polazak u 09:30, 13:00, 16:00 i 19:30.
Subotom, nedeljom i praznikom ne održavaju se polasci u 09:30, 13:00, 16:00 i 19:30.
Pored Topioničke kapije ne saobraćaju polasci 16:00, 16:30, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30.

Bor 2 – Bolnica
06:30, 07:30, 08:30, 10:00, 11:00, 12:10, 13:05, 13:30, 14:00, 15:50, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

NAPOMENA:

  • Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polazci u 10:00, 13:30 i 20:00.
  • Subotom, nedeljom i praznicima ne održavaju se polasci u 10:00, 13:30 i 20:00.
  • Pored Topioničke kapije ne saobraćaju polasci u 15:50, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

LINIJA 2: Bolnica – Topionička Kapija – Centar – 4. kilometar – Naselje Sunca – Bor 2

Bolnica – Bor 2
07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 15:05

Bor 2 – Bolnica
06:15, 07:35, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 15:35

NAPOMENA:

  • Polasci se održavaju svakodnevno.

LINIJA 3: Bolnica – Topionička Kapija – Centar – 4. kilometar – NGC – Novo Groblje – Lak Žica – Bakarna Žica

Bolnica – Bakarna Žica

06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:05

NAPOMENA:
Polazak u 21:30 saobraća samo do NGC.
Pored Topioničke kapije ne saobraćaju polasci u 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30.
Vikendom ne saobraćaju polasci u 06:30, 10:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30.

Bakarna Žica – Bolnica
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:30.

NAPOMENA:
Polazak u 22:07 saobraća iz NGC.
Pored Topioničke kapije ne saobraćaju polasci u 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
Vikendom ne saobraćaju polasci u 07:00, 10:00, 13:30, 14:30, 15:05, 16:00, 17:00.


LINIJA 4: Bunar – Brezonik – IV kilometar – Tehnička škola

Bunar – Tehnička škola
06:10, 07:10, 08:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 15:50, 16:50, 18:00, 19:00, 20:00

NAPOMENA:
Polasci koji saobraćaju do IV km su 10:10, 15:50 i 20:00.
Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci u 10:10, 11:10, 13:10, 15:50, 16:50, 19:00, 20:00.
Pored Topioničke kapije ne saobraćaju polasci u 16:50, 18:00, 19:00, 20:00.

Tehnička škola – Bunar
06:45, 07:45, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 17:30, 18:30, 19:30

NAPOMENA:
Polasci koji saobraćaju od IV km do Bunara su 05:45, 09:45, 10:40, 15:20 i 16:20. Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci u 09:45, 10:40, 12:40, 15:20, 16:20, 18:30, 19:30.
Pored Topioničke kapije ne saobračaju polasci u 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:30.


LINIJA 5: Topionička Kapija – Centar – 4. kilometar – Banjsko Polje

Topionička Kapija – Banjsko Polje
05:50, 06:45, 09:30, 10:40, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 16:10, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30

NAPOMENA:
Vikendom ne saobraća polazak u 10:40, 16:10 i 18.30.
Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraća polazak u 10:40, 16:10 i 18.30.

Banjsko Polje – Topionička Kapija
06:20, 07:20, 10:10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:10, 15:45, 16:40, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00

NAPOMENA:
Vikendom ne saobraća polazak u 11:10, 16:40 i 19:00. Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraća polazak u 11:10, 16:40 i 19:00.


LINIJA 6: Topionička Kapija – Centar – 4. kilometar – Banjsko Polje – Jezero (česma)

Topionička Kapija – Jezero (česma)
05:25, 07:30, 10:00, 13:00, 15:15, 17:00, 19:00

NAPOMENA:
Polazak u 17:00 održava se svakog dana u periodu od 01.04. do 01.10. Polazak u 17:00 održava se radnim danama u toku školske godine u periodu 01.10. do 01.04. Polazak u 19:00 održava se svakog dana u periodu od 01.07. do 01.09. Polazak u 15:15 saobraća kroz Banjsko Polje.

Jezero (česma) – Topionička kapija
06:00, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

NAPOMENA:
Polazak u 18:00 održava se svakog dana u periodu od 01.04. do 01.10. Polazak u 18:00 održava se u periodu od 01.10. do 01.04. radnim danima za vreme školske godine. Polazak u 20:00 održava se svakog dana u periodu od 01.07. do 01.09. Polazak u 06:00 saobraća kroz Banjsko Polje.


LINIJA 7: Bolnica – NGC – Elektroistok

Elektroistok – Bolnica
08:00, 10:00, 11:30.

NAPOMENA:
Polazci iz NGC su 08:06, 10:06, i 11:36. Vikendom ne saobraća polazak u 10:00 sa Elektroistoka i u 10:06 iz NGC-a.

Bolnica – Elektroistok
07:30, 08:30, 10:30.

NAPOMENA:
Vikendom ne saobraća polazak u 10:30.


Prigradske linije:

LINIJA 1: Bor – Brezonik – Veliki Krivelj – Gornjane

Bor (Autobuska stanica) – Gornjane
06:45, 07:45, 11:35, 12:00, 15:45 i 23:45.

NAPOMENA:
Polasci u 06:45, 11:35 i 15:45 održavaju se radnim danom za vreme školske godine. Polasci u 07:45 i 15:45 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta.
Polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polazak u 23:45 saobraća SAMO PETKOM I NEDELJOM.

Gornjane – Bor (Autobuska stanica)
05:00, 08:00, 09:00, 12:50, 13:15, 20:45.

NAPOMENA:
Polasci u 05:00, 08:00 i 12:50 održavaju se radnim danom za vreme školske godine. Polasci u 05:00 i 13:15 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta.
Polasci u 05:00, 09:00 i 13:15 održavaju se radnim danom za vreme školskih raspusta. Polazak u 20:45 saobraća SAMO PETKOM I NEDELJOM.


LINIJA 2: Bor – Brezonik – Veliki Krivelj – Mali Krivelj

Bor (Autobuska stanica) – Mali Krivelj
06:15, 07:35, 07:45, 11:25, 12:00, 14:15, 15:45

NAPOMENA:
Polasci u 06:15, 07:35, 11:25, 14:15 i 15:45 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polazak u 07:45 i 15:45 održava se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta.

Mali Krivelj – Bor (Autobuska stanica)
05:25, 07:00, 08:20, 09:00, 12:10, 13:25, 15:00

NAPOMENA:
Polasci u 05:25, 07:00, 08:20, 12:10 i 15:00 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 05:25, 09:00 i 13:25 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polazak u 05:25 i 13:25 održava se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih praznika.


LINIJA 3: Bor – Elektroistok – Oštrelj – Bučje – Štubelj

Bor (Autobuska stanica) – Štubelj
06:00, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45, 23:45.

NAPOMENA:
Polasci u 06:00, 07:45, 13:00, 15:45 i 23:45 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45, 12:00, 15:45 i 23:45 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polasci u 07:45, 15:45 i 23:45 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Oštrelj.

Štubelj – Bor (Autobuska stanica)
05:00, 06:50, 09:00, 13:00, 13:50, 21:00.

NAPOMENA:
Polasci u 05:00, 06:50, 13:00, 13:50 i 21:00 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 05:00, 09:00, 13:00 i 21:00 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polasci u 05:00, 13:00 i 21:00 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Svi navedeni polsaci saobraćaju kroz Oštrelj.

Bor (Autobuska stanica) – Oštrelj
11:45 i 16:05.

NAPOMENA:
Saobraća radnim danima za vreme školske godine.

Oštrelj – Bor (Autobuska stanica)
12:20 i 16:40.

NAPOMENA:
Saobraća radnim danima za vreme školske godine.


LINIJA 4: Bor – Slatina – Donja Bela Reka – Luka – Tanda

Bor (Autobuska stanica) – Tanda
05:35, 07:30, 10:45, 11:15, 13:30, 15:45, 16:10, 23:45.

NAPOMENA:
Polasci u 05:35, 07:30, 10:45, 13:30, 15:45, 16:10 i 23:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:30, 15:45, 23:45 saobraćaju subotom, nedeljom, praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Polasci u 07:30, 11:15, 15:45 i 23:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta. Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donju Belu Reku.

Tanda – Bor (Autobuska stanica)
05:00, 06:35, 09:00, 11:50, 12:30, 14:35, 17:15 i 20:45.

NAPOMENA:
Polasci u 05:00, 06:35, 11:50, 12:30, 14:35, 17:15 i 20:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 05:00, 12:30, 20:45 saobraćaju subotom, nedeljom, praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Polasci u 05:00, 09:00, 12:30, 20:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta. Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donju Belu Reku.


LINIJA 5: Bor – Suva Reka – Metovnica (železnička stanica) – Metovnica

Bor (Autobuska stanica) – Metovnica
06:45, 07:45, 11:30, 12:00, 15:45.

NAPOMENA:
Polasci u 06:45, 11:30 i 15:45 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polazak u 15:45 održava se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta.

Metovnica – Bor (Autobuska stanica)
05:15, 08:00, 09:00, 12:30, 13:15.

NAPOMENA:
Polasci u 05:15, 08:00 i 12:30 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 05:15, 09:00, 13:15 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polazak u 05:15 održava se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Brestovac.


LINIJA 6: Bor – Brestovac – Metovnica

Bor (Autobuska stanica) – Metovnica
06:15, 07:00, 07:45, 11:45, 12:00, 15:45 i 23:45.

NAPOMENA:
Polasci u 06:15, 07:00, 07:45, 11:45, 15:45, 23:45 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45, 12:00, 15:45, 23:45 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polasci u 07:45, 15:45, 23:45 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Svi navedeni polasci svraćaju kroz Brestovac.

Metovnica – Bor (Autobuska stanica)
05:15, 07:00, 08:00, 09:00, 12:30, 13:15, 21:00.

NAPOMENA:
Polasci u 05:15, 07:00, 08:00, 12:30, 13:15, 21:00 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 05:15, 09:00, 13:15, 21:00 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polasci u 05:15, 13:15, 21:00 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Svi navedeni polasci svraćaju kroz Brestovac.


LINIJA 7: Bor – Šarbanovac – Nestorov Potok – Šarbanovac – Timok – Jorgovanovići – Gornjakovići

Bor (Autobuska stanica) – Gornjakovići
06:15, 07:45, 12:00, 12:10, 15:45 i 23:45

NAPOMENA:
Polasci u 06:15, 07:45, 12:10, 15:45 i 23:45 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45, 12:00, 15:45 i 23:45 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polasci u 07:45, 15:45 i 23:45 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Polasci u 07:45, 12:10, 15:45 i 23:45 svraćaju u Nestorov potok.

Gornjakovići – Bor (Autobuska stanica)
05:00, 06:45, 08:48, 12:48, 13:15 i 20:48.

NAPOMENA:
Polasci u 05:00, 06:45, 12:48, 13:15 i 20:48 održavaju se radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 05:00, 08:48, 12:48 i 20:48 održavaju se radnim danima za vreme školskih raspusta. Polasci u 05:00, 12:48 i 20:48 održavaju se subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Polasci u 05:00, 06:45, 08:48, 12:48 i 20:48 svraćaju u Nestorov potok.


LINIJA 8: Bor – VKF – Smolnica – Zlot

Bor (Autobuska stanica) – Zlot
06:30, 07:45, 11:00, 12:00, 14:30, 16:00 i 20:00.

NAPOMENA:
Polazak u 06:30 sobraća kroz Smolnicu, Zlot i do Valja Rnža i Markotanovica radnim danima za vreme školske godine. Polazak u 11:00 saobraća do Markotanovića i Valja Rnža radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 11:00, 14:30, 16:00 i 20:00 saobraćaju do Zlota radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45, 12:00, 16:00 i 20:00 sobraćaju do Zlota radnim danima za vreme školskog raspusta. Polasci u 07:45 i 16:00 sobraćaju do Zlota subotom, nedeljom i praznicima.

Zlot – Bor (Autobuska stanica)
05:45, 07:00, 08:30, 09:10, 12:45, 13:45, 17:00.

NAPOMENA:
Polasci u 05:45, 07:00, 08:30, 12:45 i 17:00 saobraćaju iz Zlota radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45 i 12:30 saobraćaju iz Markotanovića radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:30 i 12:40 saobraćaju iz Valja Rnža radnim danima za vreme školske godine. Polazak u 12:45 saobraća kroz Smolnicu radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 05:45. 09:10, 13:45 i 17:00 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta. Polasci u 05:45 i 13:45 saobraćaju subotom, nedeljom i praznicima.


LINIJA 9: Bor – Brestovačka Banja – Stanijevići

Bor (Autobuska stanica) – Stanijevići
06:10, 06:45, 07:45, 11:00, 11:45, 16:00 i 23:45.

NAPOMENA:
Polasci u 06:45, 07:45, 11:00, 16:00, 23:45 saobraćaju do Stanijevića radnim danima za vreme školske godine. Polazak u 06:10 saobraća do Zlota (starim putem) radnim danima za vreme školske godine. Polasci u 07:45, 16:00 i 23:45 saobraćaju do Stanijevića subotom nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Polasci u 07:45, 11:45, 16:00 i 23:45 saobraćaju do Stanijevića radnim danima za vreme školskih raspusta.

Stanijevići – Bor (Autobuska stanica)
05:00, 07:55, 09:00, 12:10, 13:00 i 21:00.

NAPOMENA:
Polasci u 05:00, 07:55, 12:10, 13:00 i 21:00 saobraćaju do Stanijevića radnim danima za vreme školske godine. Polasci iz Zlota (starim putem) u 05:22, 08:30, 12:32, 13:22, 15:10 i 21:22 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine. Polasci iz Stanijevića do Bora u 05:00, 13:00 i 21:00 saobraćaju subotom nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta. Polasci iz Stanijevića do Bora u 05:00, 09:00, 13:00 i 21:00 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta.


LINIJA 10: Bor – Brestovac

Bor (Autobuska stanica) – Brestovac
06:00, 15:10

NAPOMENA:
Svi polasci saobraćaju samo radnim danima.

Brestovac – Bor (Autobuska stanica)
06:20, 15:30.

NAPOMENA:
Svi polasci saobraćaju samo radnim danima.


LINIJA 11: Bor – Elektroistok – Slatina

Bor (Autobuska stanica) – Slatina
05:45, 07:00, 12:00, 12:45, 15:10, 16:00 i 19:30

NAPOMENA:
Radnim danima u toku školskih raspusta saobraćaju polasci u 05:45, 15:10 i 19:30. Subotom, nedeljom i praznicima za vreme školske godine i školskih raspusta NE SAOBRAĆA nijedan polazak.

Slatina – Bor (Autobuska stanica)
06:30, 07:30, 12:15, 13:00, 15:30, 16:15 i 19:45

NAPOMENA:
Radnim danima u toku školskih raspusta saobraćaju polasci u 06:30, 15:30, 19:45. Subotom, nedeljom i praznicima za vreme školske godine i školskih raspusta NE SAOBRAĆA nijedan polazak.