Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u Boru

Od utorka, 1. septembra uspostavljen je novi red vožnje autobuskog prevoza na teritoriji grada Bora.

Početak nove školske godine, koja se odvija na neuobičajan način usled pandemije zarazne bolesti Kovid-19, uslovio je korekcije u redu vožnje autobuskog prevoza u gradu i selima.

Gotovo 90 odsto ispitanih roditelja na teritoriji grada Bora se izjasnilo da će njihova deca gradivo savladavati u učionicama, a ne „onlajn“. Nastava će u osnovnim i srednjim školama biti organizovana sa manjim grupama učenika i skraćenim časovima.

Prema rečima nadležnih u lokalnoj samoupravi, kako bi izašli u susret učenicima koji do svojih škola putuju javnim autobuskim pevozom sa firmom „Bortravel“ uspostavljen je red vožnje prilagođen novim terminima za obavljanje nastave.

Aktuelni red vožnje objavljen je na sajtu prevoznika: www.bortravel.net/redovi-voznje