Podrška učenicima romske nacionalnosti

“Fondacija za otvoreno društvo” u saradnji sa pokretom “OPRE Roma” sprovela je u Boru projekat “Podrška učenicima romske nacionalnosti u prevazilaženju posledica pandemije kovida 19 u obrazovanju”.

Cilj projekta je sprečavanje potencijalnog povećanja stope napuštanja obrazovanja kod učenika romske nacionalnosti u tranzicionim periodima osnovne škole i obezbeđivanje da svi učenici sa uspehom nastave svoje obrazovanje.

U Boru su učestvovovali učenici petog i osmog razreda Osnovne škole “Sveti Sava” za koje su organizovane edukativne radionice i pripreme za završni ispit, njima je na posebno organizovanoj svečanosti podeljeno 20 tablet računara.

“Nadamo se da će projekat dati dobre rezultate, što već sada uočavamo. S obzirom na efekte projekta očekujemo da će se ovakav način obrazovanja i dalje nastaviti”, rekao je Marko Jovanović, pedagog u OŠ “Sveti Sava”.

Marko Jovanović

Prema rečima Vladimira Šainovića iz pokreta “Opre Roma” ovaj projekat ima veliki značaj za učenike koji se nalaze u osetljivoj fazi školovanja.

On je istakao da je važno da su škole prepoznale potrebu organizovanja dodatnih dodatnu nastavu za učenike koji su identifikovani da, zbog tehničkih uslova, nisu mogli u potpunosti da se uključe u nastavu na daljinu tokom trajanja školske godine, kao i za učenike koji imaju poteškoća u savladavanju određenog gradiva. Nastava je organizovana iz predmeta sa kojima učenici imaju najviše teškoća (matematika, srpski jezik, fizika, hemija, strani jezik), dok se sa osmacima radilo i na pripremi za završni ispit.

Vladimir Šainović

“Projekat je namenjen deci petog razreda, da bi se lakše uklopili u novu sredinu i učenicima osmog razreda, zbog prelaska u srednje škole”, kazao je Šainović.

U ovoj fazi je pored OŠ “Sveti Sava” iz Bora učestvovalo još sadam škola iz pet gradova i opština i ukupno je obuhvaćeno 293 učenika petog i osmog razreda.


Ovaj tekst je deo projekta „Ne laži me čoveče“ koji realizuju Bor 030 i NG Portal. Projekat je podržan u okviru programa ZIman-ov fond za mlade koji sprovodi Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.