Predupisne aktivnosti osmaka za školsku 2017/2018 godinu

Polaganjem završnih testova male mature osmaci su stekli uslov za upis u srednje škole. Način bodovanja, popunjavanje liste želja, dokumentacija za upis, kao i spisak svih srednjih škola u Srbiji možete pogledati u nastavku.

Foto: Bor030 – arhiva

Bodovi ostvareni na osnovu uspeha u osnovnoj školi sabrani sa bodovima ostvarenim na završnom ispitu predstavljaju ukupan broj bodova sa kojim maturanti čekaju upis. Naravno, prethodno je potrebno popuniti listu želja, a primer popunjene liste možete pogledati ovde.

Konačni rezultati biće objavljeni 23. juna i nakon toga se kreće sa predajom liste želja. Okvirnu sliku o tome koliko bodova je učeniku potrebno da upiše određeni smer, može dati broj bodova poslednjeupisanog kandidata iz prošle godine.

Bodovi koji se dobijaju za uspeh računaju se na sledeći način:

 • uspeh iz šestog razreda množi se sa četiri,
 • uspeh iz sedmog i osmog razreda množe se sa pet,
 • sabiranjem ova tri broja dobija se iznos bodova za uspeh u školi.

Uspesi na međunarodnim takmičenjima nose najviše bodova:

 • Prvo mesto – 12 bodova
 • Drugo mesto – 10 bodova
 • Treće mesto – 8 bodova

Uspesi na republičkim takmičenjima nose:

 • Prvo mesto – 6 bodova
 • Drugo mesto – 4 bodova
 • Treće mesto – 2 boda

Ukoliko učenik ostvari više nagrada iz istog predmeta, računa se ona na kojoj je osvojio više bodova.

Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je nosioc diplome “Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio više nagrada na takmičenjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnom ispitu.

Dokumenta za upis

Nakon objavljivanja spiska i saznanja ko je koju školu upisao, sledeći korak je predaja dokumenata za upis u srednju školu.

Potrebna dokumenta su:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
 • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 • Uverenje o položenom završnom ispitu
 • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja)
 • Diplome o osvojenim nagradama

Raspored učenika po školama izaći će 03. jula nakon čega sledi upis učenika u srednje škole 04. i 05. jula. Spisak svih srednjih škola u Srbiji možete pogledati ovde. Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu, počinje 07. jula kada se predaje lista želja.

(Bor 030 / Edukacija.rs)