Raspisan konkurs za vatrogasce: Sedam mesta u Boru

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica, od kojih 20 za Vatrogasno-spasilačke bataljone i odeljenja u Borskom i Zaječarskom okrugu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova sedam polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Bor, tri za Vatrogasno- spasilačko odeljenje Donji Milanovac i po jednog za odeljenja u Negotinu i Majdanpeku.

Vatrogasno-spasilački bataljon Zaječar ima potrebe za prijem pet polaznika, a Vatrogasno-spasilačko odeljenje Knjaževac za tri.

Pravo učešća na konkursu imaju osobe koje su državljanini Srbije, najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs i da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa.

Kandidati moraju da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, a ako je nemaju dužni su da polože ispit za nju u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Takođe, moraju da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti, kao i da za ne nemaju bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Na konkurs mogu da se prijave i učenici koji pohađaju završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 1. jula dostave overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijave se do 25. maja podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, a izbor za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.