Red vožnje posebnih linija Bortravela za radnike u Boru i okolnim selima

Kompanija „Botravel“ nastaviće sa obavljanjem autobuskog prevoza za radnike čiji su poslodavci Gradskoj upravi grada Bora iskazali potrebu za tim. 

Ovim povodom se Bortravel oglasio saopštenjem i objavom reda vožnje:

Poštovani putnici, grad Bor je od nadležnog ministarstva dobio saglasnost za obavljanje posebno organizovanih linija gradskog i prigradskog prevoza.

Korisnici prevoza su zaposleni kod poslodavca koji je od gradske uprave grada Bora dobio dozvolu kojom se omogućava korišćenje prevoza.

Poslodavac ima obavezu da podnese zahtev Gradskoj upravi na e-mail: [email protected], sa spiskom zaposlenih lica koji će koristiti prevoz, definisanim rutama i da ukoliko zaposleni koriste prevoz za vreme trajanja policijskog časa poseduje dozvolu mup-a za kretanje.

Poslodavac je dužan da, na osnovu spiska predatog uz zahtev, zaposlenima izda radni nalog.

U slučaju da poslodavac, koji poseduje dozvolu izdatu od strane gradske uprave, ima potrebu da doda ili izbriše neko lice sa spiska, dostavlja spisak direktno prevozniku na mail [email protected]

Zaposleni čiji poslodavac poseduje dozvolu gradske uprave i ima radni nalog može da koristi prevoz na sledećim linijama:

1. T. Kapija – IV km – Banjsko polje – Jezero
Polasci iz Bora za Banjsko Polje u 15:15h, 21:30h i 23:30h.
Polasci iz Bora za Jezero u 05:25h i 15:15h.
Polasci iz Banjskog polja u 06:20h, 22:00h i 00:00h,
Polasci sa Jezera u 06:00h i 16:00h.

2. Linija: Bor – V.Krivelj – Gornjane
Polasci iz Bora: 07:45h, 15:45h.
Polasci iz Gornjana: 05:00h, 13:15h.

3. Linija: Bor – Veliki Krivelj – Mali Krivelj
Polasci iz Bora: 07:45h, 15:45h.
Polasci iz Malog Krivelja: 05:25h, 13:25h.

4. Linija: Bor – Oštrelj – Bučje – Štubelj
Polasci iz Bora: 07:45h, 15:45h, 23:45h.
Polasci iz Štubelja: 05:00h, 13:00h, 21:00h.

5. Linija: Bor – Slatina – D.B.Reka – Luka – Tanda
Polasci iz Bora: 07:30h, 15:45h, 23:45h.
Polasci iz Tande: 05:00h, 12:30h, 20:45h.

6. Linija: Bor – Suva Reka – Metovnica ŽS – Metovnica
Polazak iz Bora: 15:45h.
Polazak iz Metovnice: 05:15h.

7. Linija: Bor – Brestovac – Metovnica
Polasci iz Bora: 07:45h, 15:45h, 23:45h.
Polasci iz Metovnice: 05:15h, 13:15h, 21:00h.

8. Linija: Bor – Šarbanovac – Nestorov Potok – Jorgovanovići – Gornjakovići
Polasci iz Bora: 07:45h, 15:45h, 23:45h.
Polasci sa Gornjakovića: 05:00h, 12:48h, 20:48h.

9. Linija: Bor – VKF – Zlot
Polasci iz Bora: 07:45h, 16:00h.
Polasci iz Zlota: 05:45h, 13:45h.

10. Linija: Bor – Brestovačka Banja – Stanijevići
Polasci iz Bora: 07:45h, 16:00h, 23:45h.
Polasci iz Zlota: 05:00h, 13:00h, 21:00h.

Da bi putnik bio primljen na prevoz:
1. Poslodavac mora posedovati dozvolu izdatu od gradske uprave,
2. Zaposleni kod sebe mora imati potpisan I overen radni nalog od strane poslodavca (medicinsko osoblje može imati licencu ili id karticu),
3. Ukoliko koristi prevoz za vreme trajanja policijskog časa mora da poseduje dozvolu mup-a za kretanje,
4. Mora da poseduje važeću mesečnu markicu ili da pojedinačnu kartu kupi u vozilu.