Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u Tehničkoj školi [NAJAVA]

U Tehničkoj školi u Boru će u četvrtak, 24. decembra, od 17 časova biti održana prezentacija Međunardobnog projekta „Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“.
Foto: Bor030 arhiva
Foto: Bor030 arhiva
Prezentacija će biti održana u nastavničkoj kancelariji, a vodiće je Projektni tim Tehničke škole Bor koja je bila jedna od 7 pilot škola iz Srbije koje su učestvovale na projektu.
Inkluzija u obrazovanju podrazumeva uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju ili sa posebnim obrazovnim potrebama u sistem redovnih škola u kojima će im se omogućiti kvalitetno obrazovanje i razvoj.

„Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“ je regionalni projekat za Jugoistočnu Evropu koji poboljšava socijalnu inkluziju i socijalnu koheziju u regionu, u skladu sa obavezama korisnika projekta u procesu pristupanja Evropskoj uniji i u skladu sa standardima Saveta Evrope, kroz promovisanje inkluzivnog obrazovanja i obuke.

Projekat promoviše koncept inkluzivnog obrazovanja kao reformskog načela koje poštuje različitosti među svim učenicima, sa posebnim naglaskom na one koji su izloženi većem riziku od marginalizacije i isključenosti.