Rukovodstvo SZC: Zarade zaposlenih neće biti umanjene, očekujemo nastavak pregovora o novom Kolektivnom ugovoru

Menadžment kompanije Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) održao je konferenciju za novinare na kojoj je ukazao da garantuje da zarade zaposlenih u kompaniji neće biti manje od trenutnog nivoa.

„Činjenica je da sa sidnikatima kompanije nismo postigli dogovor o novom Kolektivnog ugovoru, i to je razlog zašto je danas stupio na snagu Pravilnik o radu. Odredbe Pravilnika su u potpunosti u skladu sa zakonskim regulativama Republike Srbije. Sve to ne znači da je menadžment kompanije zatvorio vrata za dalje pregovore o Kolektivnom ugovoru. Naprotiv! Nadam se da ćemo naći zajednički jezik i interes u pogledu ovog dokumenta“ rekao je Džaoi Huan (Zhaoyi Huang), direktor Sektora za ljudske resurse u kompaniji Srbija Ziđin Koper.

Dobivši informaciju da su sindikati na konferenciji za novinare, održanoj nekoliko sati ranije, istakli da je obračun zarada zaposlenih glavna tema u kojoj se menadžment i sindikati razilaze, Džaoi Huan je rekao da kompanija garantuje da zaposlenima njihovi prihodi neće biti umanjeni u odnosu na sadašnji nivo.

„Kada je reč o obračunu zarada, tvrdim da će zarade naših radnika biti uvek veće od onoga što je država propisala. Mi smatramo da kao osnovicu zarade treba da uzmemo određen iznos koji je trenutno daleko veći od minimalne cene rada, i da se taj iznos povećava ili smanjuje u odnosu na uspešnost poslovanja kompanije. Sindikati traže da se kao osnovica uzme cena rada koju propisuje država. Jednostavno želimo da nagradimo one koji dobro i savesno rade. Oni koji lenčare i koji ne ispunjavaju svoje radne obaveze, neće imati mogućnost da im zarada bude uvećana“, dodao je Huan.

Prema njegovim rečima, u periodu nakon što je Ziđin preuzeo kompaniju, plate su povećane 45 odsto, a prosek zarada u kompaniji je 53 odsto veći od proseka na nivou Srbije. Broj radnika borskog rudnika u momentu preuzimanja odstrane Kineza bio je 4.973, a sada je više od 5.700 radnika.

Komentarišući izjave sindikalnih lidera da član 142. starog Kolektivnog ugovora garantuje da uslovi za radnike na osnovu novog Kolektivnog ugovora ne mogu biti nepovoljniji, Džaoi Huan je rekao da istekom starog kolektivnog ugovora prestaju da važe i sve njegove odredbe, pa samim tim i ova.