U toku prepravka stepeništa u Novom gradskom centru u Boru

U naselju Novi gradski centar u Boru u toku su radovi na sanaciji stepeništa koja će, na zahtev nadzornog organa, biti prepravljena u skladu sa standardima struke.

Stepeništa koja su urađena u gorenjem delu ovog naselja, prema rečima člana Gradskog veća grada Bora, Igora Jankovića, nisu bila zadovoljavajućeg kvaliteta što se tiče struke i izgleda, tako da je nadzorni organ izvođaču izdao zahtev da u što kraćem roku sve to sanira i dovede u prihvatljivo i normalno stanje.

„Većina stepeništa u gornjem delu ovog naselja će biti ponovo urađena. Izvođačima je dat rok od desetak dana da sve nedostatke poprave. Svaki nekvalitetno urađen posao neće biti prihvaćen od strane ljudi koji prate realizaciju projekta i nadzornog organa koji prati proces uređenja putne infrastrukture na teritoriji grada Bora. Dodatni radovi se ne finansiraju iz budžeta grada Bora jer svi troškovi padaju na teret izvođača. Cena je ista kao što je ugovorena, a radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, u skladu sa normama i pravilima struke”, kaže Janković.

On je dodao da će u budžetu grada Bora za narednu godinu velika stavka ponovo biti uređenje putne infrastrukture, tako da građani koji nisu dobili uređene staze i puteve mogu očekivati da naredne godine i ti delovi biti uređeni.