Započeta realizacija projekta „Bezbednost mladih u Zaječaru“

Timočki omladinski centar (TOC) uz finansijsku podršku Misije OEBS-a (Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju) u Srbiji započeo je prošlog meseca realizaciju projekta „Bezbednost mladih u Zaječaru“.

toc-oebs

Cilj projekta je da doprinese razvoju partnerstva između javnog i civilnog sektora i poveća učešće građana, lokalne samouprave i nadležnih institucija u zajedničkom razvoju koncepta bezbednosti mladih u zajednici.

Iz TOC-a kažu da su do realizacije ovog projekta došli prepoznajući značaj i potrebu za unapređenjem bezbednosne pozicije mladih u Zaječaru.

Na početku projekta biće sprovedeno istraživanje o percepciji bezbednosti mladihu Zaječaru iz ugla samih mladih.

Paralelno sa ovim istraživanjem radiće se na formiranju radne grupe za pisanje strategije i pratećeg akcionog plana za bezbednost mladih u Zaječaru.

Radnu grupu koja će početi svoj rad nakon dobijanja rezultata istraživanja činiće svi relevantni akteri, koji su direktno upućeni na rad sa mladima, kao i predstavnici vlasti, i predstavnici organa javnog reda i mira.

Strategija i akcioni plan biće ponuđeni Gradskoj Upravi i Skupštini na usvajanje, implementaciju i nadzor realizacije.

Nakon što radna grupa kreira ovaj dokument biće organizovane ulične akcije i svojevrsna javna rasprava tako da će i jedan širi krug aktivnih građana, naročito mladih, imati priliku da se upozna sa strategijom i da svoje komentare.

Ciljne grupe koje pokriva ovaj projekat jesu prvenstveno mladi uzrasta 15 do 30 godina, kojih po poslednjem popisu iz 2011. godine ima oko 11.000 u Zaječaru, zatim obrazovne strukture, škole, fakulteti, bezbednosne strukture, lokalna vlast, kao i mediji.

Jedan od zadataka projekta je i jačanje kapaciteta predstavnika medija na temu izveštavanja o bezbednosti mladih u Zaječaru za koje će u maju biti organizovana jednodnevna radionica.

Ono što bi bio glavni rezultat ovog projekta je da nakon njegovog završetka juna 2015. godine nastane zvanična platforma za stalni dijalog između organizacija civilnog društva, građana, lokalne vlasti i drugih relevantnih aktera, koordinacijui rad na rešavanju bezbednosne situacije mladih u zajednici u skladu sa kreiranim akcionim planom.