Mere štednje u RTB-u zbog pada cene bakra

Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor je zbog prepolovljene cene bakra na svetskom tržištu (sa skoro deset na pet hiljada dolara po toni) naložio mere štednje u svojim pogonima.

rtb-kop-krivelj-damper

Sva preduzeća, napravila su tromesečne planove ušteda do kraja godine a, prema rečima direktora Rudnika bakra Bor (RBB) Nebojše Videnovića, samo na normativima u ovom preduzeću se očekuju uštede od preko 100 miliona dinara. Od drugih mera računa se na još 40-ak miliona.

„Svakodnevno pratimo potrošnju normativa, rezervnih delova i efekte proizvodnje. Kako je tehnološka disciplina ono što u svim delovima procesa daje najbolje rezultate, nastojimo da se izbegnu svi ispadi opreme, defekti, nepotrebni izdaci. Povećanje proizvodnje, uz optimalne troškove, odavno je formulisano kao ključno poslovno pravilo RTB-a, pa i RBB-a, ali se situacija na tržištu toliko pogoršala da će i Rudnici bakra Bor, iako godinama primenjuju i dugoročne i kratkoročne mere smanjenja troškova, morati da pojačaju te mere, uz maksimalnu saradnju svih pogona“, rekao je Videnović.

Potrošnja osnovnog normativnog materijala za proizvodne procese RBB-a, od januara do septembra ove godine, pokazuje da bi njeno smanjenje od samo pet procenata donelo prosečne mesečne uštede od 24,5 a godišnje od čak 293 miliona dinara.

„Računajući da je važan svaki dinar, i u kancelarijama RBB-a potrošnja struje svodi se na minimum. Nema više ni nepotrebnih službenih puteva, nema više reprezentacije. To ekonomski ne donosi baš mnogo, ali psihološki da. – Podrazumeva se da mere štednje nikako ne smeju da ugroze proizvodnju. Ona mora da bude maksimalna, a to znači povećanu aktivnost svih zaposlenih, rad mašina bez praznih hodova i nepotrebnih zastoja. Jer, najveća štednja je kada svi pogoni rade maksimalnim kapacitetom i bez prekida“, napominje Videnović.

(Kolektiv / Bor030)