Objavljena brošura “Kreći se održivo – Bor na dva točka” namenjena đacima

Udruženje „Sigurne staze“ objavilo je edukativnu brošuru “Kreći se održivo-Bor na dva točka”, posvećenu osnovnim pravilima saobraćaja za bicikliste.

Brošura “Kreći se održivo – Bor na dva točka”, čiji su autori Igor Velić, master inženjer saobraćaja i Nenad Jevtić, diplomirani pravnik, nastala je povodom obeležavanja Evropske nedelje održive urbane mobilnosti i  namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola.

Cilj brošure je promocija gradskog biciklizma i prezentovanje sistema saobraćajnih pravila i usvajanja istih u procesu kontinuiranog učenja.

“Naš izdavački poduhvat nema komercijalni karakter već je zamišljeno da nastavno osoblje u svim osnovnim i srednjim  školama u Boru, kao i učenici dobiju po primerak naše brošure. Zato ćemo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama u Boru organizovati edukativne radionice o bezbednom učešću biciklista u saobraćaju”, navodi Igor Velić iz Udruženja “Sigurne staze”.

Brošura donosi i analizu funkcionalnosti prve GIS platforme za bicikliste u Republici Srbiji, kao i set mera i predloga kako unaprediti biciklistički saobraćaj na teritoriji grada Bor, a između ostalog, čitaoci se mogu upoznati i sa stanjem bezbednosti biciklista u saobraćaju, sa tim koju opremu i apat mogu da koriste za bicikl i šta su prednosti vožnje ovog saobraćajnog sredstva.

Autori ove brošure, Igor Velić i Nenad Jevtić, kao i Udruženje “Sigurne staze”  zalažu se za uvođenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja kao nastavnog predmeta u škole.

“Sticanje znanja i formiranje ispravnih stavova u vezi bezbednosti saobraćaja predstavlja kvalitetan osnov za dalju nadgradnju kod dece i odraslih, u ovoj oblasti. Na ovaj način, postiže se unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja, odnosno unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju, a samim tim i smanjenje broja poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama”, dodaje Velić.

Edukativna brošura “Kreći se održivo-Bor na dva točka” publikovana je u okviru istoimenog projekta koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a možete je besplatno preuzeti OVDE.