Panel diskusija: Kako je povezano zagađenje vazduha i rizik od COVID-19?

Online panel diskusija „Zagađenje vazduha i COVID-19“ koju organizuje Beogradska otvorena škola uz podršku Britanske ambasade u Beogradu biće održana u ponedeljak, 16. novembra, sa početkom u 12 časova na platformi ZOOM.

Na panelu će biti reči o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji i kako zagađenje vazduha utiče na javno zdravlje, kao i da li postoji povezanost između zagađenja vazduha i rizika od COVID-19.

„Zagađenje vazduha je jedan od najvećih izazova u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Poslednjih par nedelja svedoci smo naglog porasta zagađenja u praktično svim većim gradskim sredinama u Srbiji, tako da je ova tema ponovo dospela u fokus građana, medija, institucija i stručne javnosti. Budući da je ovu godinu obeležila pandemija globalnih razmera, posebnu pažnju javnosti pobuđuje tema uticaja zagađenja vazduha na javno zdravlje stanovništva. Sve veći broj naučnih radova fokusira se na pitanje da li dugoročna izloženost stanovništva zagađenju vazduha povećava rizik od bolesti COVID-19. Želimo da iskoristimo ovaj trenutak, u kojem je primetan porast zagađenja, interesovanja za ovu temu, kao i zabrinutosti za javno zdravlje kako bismo otvorili sveobuhvatan dijalog svih aktera u društvu na ovu temu, u cilju bolje informisanosti i pomaka ka rešenjima“, kažu organizatori.

Na panelu će govoriti Dominik Neil iz Britanska ambasada u Beogradu, Branislava Matić Savićević – Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Srđan Kukolj – ekspert za životnu sredinu i javno zdravlje i Ognjan Pantić – Beogradska otvorena škola.

Panel diskusiji možete pristupiti na adresi: https://bit.ly/Zagadjenje-vazduha-i-COVID-19