Šta dalje nakon završene osnovne škole?

Period kada se polaže mala matura i bira srednja škola je jedan od najstresnijih, kako za osmake, tako i za roditelje. Đaci koji završavaju osnovnu školu po prvi put se susreću sa nečim tako ozbiljnim kao što je mala matura i prvi put sami odlučuju o svojoj budućnosti. U ovom tekstu smo se potrudili da budućim srednjoškolcima malo ublažimo stres, pisanjem mini vodiča za upis u srednju školu. U pasusima koji slede saznaćete više o maloj maturi, a potrudićemo se i da vam pomognemo da pronađete srednju školu koja odgovara vašim interesovanjima.

Sve o maloj maturi

Mala matura je završni test koji se polaže na kraju osmog razreda i na osnovu prikupljenih poena određuje se u koju srednju školu učenik može da se upiše. U okviru završnog ispita polažu se tri testa: iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike, kao i kombinovani test koji se sastoji od pitanja iz  hemije, fizike, biologije, istorije i geografije. Međutim, koliko god da dobro uradite testove, najveći deo poena dobija se računanjem proseka ocena na kraju šestog, sedmog i osmog razreda. Ukupan broj bodova koji možete da dobijete na osnovu proseka ocena je 60, dok na testovima možete da dobijete maksimalno 40 bodova, od čega testovi iz srpskog i matematike nose po 13, a kombinovani test 14 bodova.

Pravo na rangiranje za upis u gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu ima učenik koji iz škole i na testovima ima ukupno najmanje 50 bodova.

Iako bi priprema za malu maturu trebalo da traje tokom celog školovanja, s obzirom na to da se na testovima nalaze pitanja iz gradiva koje se prelazilo tokom celog školovanja, đaci tek u osmom razredu počinju detaljno da se pripremaju za ono što ih čeka u junu. Tada iz štampe izlaze zbirke zadataka koji će se naći na testovima i nastavnici deo časova posvećuju upravo rešavanju tih zadataka, a organizuju se i dopunski časovi, kako bi đaci mogli dobro da se pripreme za jedan od najvažnijh dana tokom školovanja.

U okviru priprema za završni ispit, obično u martu mesecu polaže se probni test, kako bi nastavnici i đaci videli koji predmet i oblasti prave najviše problema. Nakon probnog testa posebna pažnja se posvećuje oblastima iz kojih su učenici pokazali najmanje znanja.

Kako izračunati broj bodova

Maksimalan broj bodova koji može da se dobije na osnovu proseka i rezultata završnog ispita je 100, od čega, kao što smo već pomenuli, na prosek odlazi 60, dok ukupan broj bodova na završnom ispitu može da bude 40.

Koliko bodova ćete imati na osnovu proseka možete sami da izračunate na sledeći način: Uspeh na kraju šestog, sedmog i osmog razreda se, svaki pojedinačno, množi sa četiri, rezultati se sabiraju i krajnji rezultat se zaokružuje na dve decimale.

Završni testovi se boduju na malo drugačiji način. Polažu se tri testa, odnosno srpski/maternji jezik, matematika i kombinovani test, a svaki nosi maksimalno po 10 bodova. Broj osvojenih bodova iz maternjeg jezika i matematike se množi sa po 13, a iz kombinovanog sa 14. Rezultati se zatim dele sa 10, sabiraju se, a krajnji rezultat se zaokružuje na dve decimale. Dakle, (10*13)/10+(10*13)/10+(10*14)/10=40.

Izbor srednje škole

Jako je teško odlučiti se čime želite da se bavite u životu kada imate samo 14 godina. Ukoliko nemate jasnu želju koja se tiče profesionalnog usmerenja, najbolje je birati školu prema ličnim afinitetima. Pored toga, treba voditi računa o izboru škola koje se nalaze u vašem okruženju, ukoliko niste spremni da putujete daleko ili da ostajete u internatu.

Ako nemate jasnu predstavu o tome čime biste želeli da se bavite, najbolje je da upišete gimnaziju. Gimnazija će vam dati šire opšte znanje i odlično vas pripremiti za fakultet, a tokom četiri godine školovanja, kroz razgovor sa učenicima iz razreda i profesorima i kroz sticanje novih saznanja, zainteresovaćete se za određenu oblast koju ćete želeti da studirate.

Oni koji imaju ideju čime bi želeli da se bave u budućnosti mogu da odaberu neku od stručnih srednjih škola iz te oblasti. Posle završene stručne škole možete da pronađete posao u oblasti za koju ste se školovali ili da nastavite dalje da se usavršavate na akademskim studijama. Ukoliko se odlučite za istu oblast na studijama, imaćete odlično predznanje iz srednje škole.

Umetničke škole namenjene su učenicima koji su talentovani za određenu vrstu umetnosti i žele da im umetnost bude profesija. Za upis u umetničke škole postoje posebni uslovi i pre završnog ispita polaže se poseban prijemni ispit na kojem se vrednuje talenat koji učenici žele da razvijaju kroz dalje školovanje.

Koja zanimanja su trenutno najtraženija

Svake godine pojavi se spisak deficitarnih zanimanja, koji treba da služi kao usmerenje budućim srednjoškolcima. Za trogodišnje stručne škole uvek ima malo zainteresovanih, ali je potražnja na tržištu rada za takvim zanimanjima konstantno u porastu, pa su tako rukovodioci na građevinskim mašinama, zidari i tesari već dugo deficitarna zanimanja. Slično je i sa drugim zanatsko-tehničkim zanimanjima. Kako bi se mladi podstakli da upišu neko od deficitarnih zanimanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije odobrilo je i korišćenje učeničkog kredita učenicima koji pohađaju neki od smerova za zanimanja za koja postoji manjak radne snage.

Gde nabaviti udžbenike za srednju školu

Sada kada ste završili sa malom maturom, napravili spisak želja i na kraju raspoređeni i upisani u neku od srednjih škola, došlo je vreme da se razmišlja o nabavci udžbenika. Prvo je potrebno da u školi nabavite spisak udžbenika koji će se koristiti za svaki predmet, posebno obraćajući pažnju na autore i izdavače. Neke od udžbenika ćete možda moći da pronađete kod učenika prethodnih generacija, a neke ćete i kupiti. S obzirom na to da pripadate „onlajn generaciji“, sasvim je logično da ćete udžbenike poručiti preko interneta. Postoji veliki broj onlajn knjižara, kao što je npr. Korisna knjiga, gde ćete pronaći udžbenike gotovo svih izdavača koji imaju dozvolu za štampanje knjiga za srednje škole. Jednostavan sistem pretrage na sajtu omogućava vam da uz samo nekoliko klikova filtrirate udžbenike prema razredu, izdavaču i predmetu i tako bez moguće greške dođete do onoga što vam je potrebno.

Udžbenike koje poručite preko sajta Korisne knjige stići će vam na željenu adresu, a ukoliko je iznos porudžbine veći od 3.000 dinara, dostava je besplatna. Udžbenike možete da platite pouzećem, unapred putem e-bankinga ili na šalteru pošte ili banke, kao i platnim karticama.

Srećan polazak u srednju školu!