Učite strani jezik u Boru od najboljih, uz pogodnosti

Da biste poboljšali mogućnost da radite bolje plaćen posao, neizostavno je važno da steknete nova znanja i veštine. Neko će odlučiti da upiše kurs stranog jezika, neko specijalističku obuku, ali je činjenica da je dodatna edukacija u današnje vreme vrlo cenjena od strane mnogih poslodavaca.

Nemojte zaboraviti da je jedan od najčešćih zahteva, koji se stavlja pred kandidate za više pozicije svakako i znanje stranog jezika. U većini slučajeva se to odnosi na određeni nivo poznavanja engleskog jezika, a neretko se zahteva i znanje ruskog, nemačkog ili nekog drugog stranog jezika, sve u zavisnosti od toga sa kompanijama iz koje zemlje ta firma sarađuje. 

Učite strani jezik od najboljih uz pogodnosti

U našoj zemlji postoji obrazovna institucija koja nudi ne samo odlične cene, nego i visok kvalitet edukacije. A uz to se Škola stranih jezika Akademije Oxford u Boru izdvojila u odnosu na druge po bogatoj ponudi. 

Posebna je pogodnost ta što će svako, ko bude upisao kurs nemačkog, engleskog ili bilo kog drugog jezika, ostvariti i značajnu pogodnost, te dobiti mogućnost da potpuno besplatno pohađa jedan od 10 online kurseva za poboljšanje veština prezentovanja i poslovne komunikacije, za kreativno pisanje, odnosno za upravljanje vremenom, zatim za upoznavanje sa mapama uma i za veštine prezentovanja. Među online kursevima, koje svako ko upiše kurs stranog jezika dobija za 0 dinara se nalazi i kurs za brzo čitanje, za organizaciju učenja i za tehnike pamćenja, kao i kreativnog pisanja za decu i za pisanje za web ili blog.

Trebalo bi istaći podatak da se kursevi engleskog jezika, kao i nemačkog i mnogih drugih organizuju u skladu sa pravilima takozvanog Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 

U suštini, pravila koja navodi CEFR (The Common European Framework for languages) podrazumevaju organizaciju kursa engleskog jezika ili bilo kog drugog na jednom od 6 nivoa. Za kandidate koji nemaju nikakvo predznanje je namenjen niži početni, odnosno osnovni nivo, koji je označen kao A1. Zatim slede viši osnovni, to jest A2 nivo, pa niži i viši srednji nivoi, odnosno B1 i B2, te niži i viši napredni nivoi, označeni kao C1 i C2. Po završetku svakoga od njih će polaznik dobiti sertifikat, kojim može da dokaže nivo poznavanja nemačkog jezika, odnosno engleskog ili bilo kog drugog. 

Kursevi stranih jezika za najmlađe

Pored toga što se nastava organizuje za odrasle, Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi i mogućnost pohađanja nastave najmlađim polaznicima. 

Treba istaći da su kursevi engleskog jezika za decu, kao i svakog drugog jezika usklađeni sa željama i mogućnostima svih polaznika. Da budemo precizni, predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu sa najmlađima nastoje da usklađuju nastavni program sa afinititetima i mogućnostima polaznika određenog uzrasta. 

U praksi to znači da će kurs nemačkog jezika za decu, kao i engleskog i svakog drugog, biti najpre fokusiran na zanimljive aktivnosti, koje su bliske deci u određenom uzrastu. Na taj način će oni mnogo lakše usvajati znanja, koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom. 

Upis na kurseve stranih jezika

Predviđeno je aktuelnim pravilnikom Škole stranih jezika Akademije Oxford u Boru da kursevi nemačkog jezika za decu i odrasle, ali i kursevi engleskog i svakog drugog jezika iz ponude budu organizovani na klasičan način, odnosno u prostorijama škole, koje se nalaze u ulici Moše Pijade broj 80/1. 

Zaposleni aktivno prate trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji i u skladu sa njome i reaguju. Bude li došlo do bilo kakvih promena po tom pitanju, svi polaznici će da budu informisani o tome blagovremeno. 

Neophodno je da svi zainteresovani za pohađanje nastave, najpre izvrše prijavljivanje. A to mogu učiniti ili direktno u prostorijama ove škole ili putem broja telefona 0600190095 u toku radnog vremena, odnosno od 08 do 17h radnim danima, takođe otvorena je i mogućnost za prijavljivanje preko mejl adrese [email protected]