„Ujedinjeni protiv kovida“ predložili stroge protivepidemijske mere za novogodišnje praznike

Udruženje Ujedinjeni protiv kovida uputili su otvoreno pismo Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja od kojih se zahteva da nakon 15. decembra, kada ističu trenutne mere koje su na snazi, donesu odluku o prevenciji daljeg prenošenja virusa u predstojećem periodu praznika tako što će doneti rigorozne mere na teritoriji cele zemlje.

Od nadležnih se traži da na vreme organizuhu logistiku za sprovođenje tih mera, kao i da sprovedu kampanju za edukaciju stanovništva, posebno mladih, o važnosti mera i suzdržavanju od uobičajenih aktivnosti u ovom periodu.

Prema oceni ovog udruženja donete mere se slabo sprovode i poštuju i smatraju da su predložene mere i njihovo dosledno poštovanje imperativ kako bi se sačuvali živote ljudi, kao i sam zdravstveni sistem „koji je pred pucanjem“.

Ujedinjeni protiv kovida predlažu zabranu kretanja i okupljanja, kao i da tokom praznika ugostiteljski objekti budu zatvoreni. Za ulazak u zemlju se predlaže obavezan negativni PCR test ne stariji od 48 sati.

Mere za novogodišnje praznike
 • Nastaviti sa merom zabrane okupljanja za više od petoro ljudi u grupi na otvorenom i za više od deset ljudi u zatvorenom ako postoje uslovi za četiri kvadratna metra po osobi
 • Zatvoriti sve ugostiteljske objekte (sem za potrebe kućne dostave) na tri nedelje od 18. decembra 2020. do 8. januara 2021.
 • Zatvoriti sve objekte sem prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi od 21 čas 30. decembra 2020. do 7 časova 2. januara 2021.
 • Uvesti zabranu kretanja stanovništva od 17 časova 31. decembra 2020. do 7 časova 1. januara 2021. i od 17 časova 1. januara 2021. do 7 časova 2. januara 2021.
Mere za ulazak ljudi u Srbiju
 •  Za ulazak u zemlju uvesti obavezan negativan PCR test ne stariji od 48 sati, barem do kraja januara 2021, u zavisnosti od situacije i duže. Za građane koji nemaju dokaz negativnog PCR testa pri prelasku granice uvesti obavezno testiranje na samoj granici ili u roku od 24h po ulasku u zemlju (o trošku građana) uz obavezan karantin do dobijanja nalaza negativnog PCR testa.
 • Tražiti potpisivanje garancije za nepostojanje simptoma pri prelasku granice (ulasku u avion za avio prevoz) popunjavanjem dokumenta u kome putnici odgovaraju na pitanja i ostavljaju svoje lične i kontakt podatke. Tražiti da svaka aviokompanija ili autoprevoznik ovakav dokument proveri pre ulaska putnika u prevozno sredstvo, kao i da zabrani ulazak putnika ukoliko je upisano da postoji neki od simptoma. Pogranična policija bi takav dokument sakupljala od svakog putnika radi daljeg potencijalnog kontaktiranja u slučaju da se ispostavi da je neko bio zarazan. Prevoznik bi bio odgovoran (i kažnjavan) ukoliko se desi da je neko od putnika popunio da ima simptome, a oni su mu dozvolili putovanje, pa bi ih to navelo na striktnije provere.
 • Uvesti brzo beskontaktno proveravanje telesne temperature prilikom prelaska granice, što može da identifikuje ljude koji su na početku bolesti (ili su slagali da nemaju simptome). Ljude koji imaju povišenu telesnu temperaturu (a ukoliko je prethodna mera ispoštovana ne bi trebalo da ih ima puno) treba testirati brzim antigenskim testovima na licu mesta.
 • U slučaju pozitivnog Ag testa kod osobe sa simptomima, potrebno je savetovati karantin narednih 10 dana i telefonski pratiti sve ljude iz aviona/autobusa/automobila koji putuju zajedno sa Ag pozitivnim putnikom, a u slučaju pojave simptoma testirati ih PCR testom.
 • Ukoliko je Ag test negativan kod osobe sa simptomima, savetuje se da u roku od 24 časa uradi PCR test, pa u slučaju pozitivnog rezultata potrebno je kontaktirati sve ljude sa kojima je ta osoba putovala (iz navedenih prevoznih sredstava) i njene kontakte da se testiraju.
 • Za sve osobe pozitivne na Ag testu, kao i negativne koji čekaju rezultat PCR testa, neophodna mera je obavezan karantin.
 • Ne savetuje se masovno korišćenje brzih antigenskih testova za skrining svih koji ulaze u zemlju, jer je pokazano da ti testovi nisu dovoljno senzitivni ukoliko je prevalenca mala. Njih treba koristiti kada postoji osnovana sumnja na kovid, npr. ako neko ima simptome respiratorne virusne bolesti.
 • Ne savetuje se masovno testiranje PCR testom svih ljudi koji uđu u zemlju jer se očekuje niska prevalenca ukoliko su druge mere ispoštovane, kao što je potpisivanje garancije za nepostojanje simptoma. Zbog manjka testova u Srbiji, ova mera je prebačena na trošak putnika (ili pre putovanja ili o njihovom trošku pri dolasku u Srbiju).