Avioni privredne avijacije koji suzbijaju gubare doleteli danas u Bor

Avioni JAT-ove privredne avijacije koji su danas preleteli Bor i sleteli na borski aerodrom angažovani su od strane JP Srbijašume na suzbijanju gubara u ovom delu zemlje.

an-privredna-avijacija

Javno preduzeće „Srbijašume““ planira da sprovede aviosuzbijanje gubara u državnim šumama. Zaprašivanje će se vršiti od 7. maja sa aerodroma u Boru i od 8. maja sa aerodroma u Trstenikuna, na površini od 22.027 hektara.

Akcija aviosuzbijanja trajaće, u zavisnosti od vremenskih prilika, oko sedam dana, a aviosuzbijanje gubara će izvršiti avioni JAT Privredne avijacije.

„Srbijašume““ akciju aviosuzbijanja gubara sprovodi Katedra za zaštitu šuma, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za šume i Šumarskim fakultetom iz Beograda.

Aviosuzbijanje gubara obaviće se na području: šumskih gazdinstava Boljevac, Kučevo, Kragujevac, Kraljevo, Kuršumlija, Leskovac, Loznica i šumskih uprava Donji Milanovac, Majdanpek, Kučevo, Kragujevac, Kraljevo, Prokuplje, Lebane i Krupanj.

Štetočine će biti zaprašivane i na području gazdinskih jedinica „Miroč““ , „Crni vrh II““, „Mali Pek““, „Ravna reka I“, „Ravna reka II““, „Brodica““, „Železnik““, „Bešnjaja““, „Gledićke planine““, „Mali Jastrebac““, „Pasjača““, „Vidojevica““, „Radevačka česma““, „Šilovačke šume““ i „Istočna Boranja““.

Aviosuzbijanje gubara će se izvršiti primenom biološkog preparata koji deluje samo na larve Lepidoptera koje se hrane lišćem i napadaju šume, plantaže, ukrasno drveće i šiblje u parkovima i baštama.

Obzirom na to da su meta samo gusenice, predatori i korisni insekti ostaju pošteđeni, odnosno ekološka ravnoteža ostaje nepromenjena, zahvaljujući odsustvu delovanja na druge organizme, istakli su u javnom preduzeću „Srbijašume“.

Saglasno Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja „Srbijašume“ obavestile su nadležne organe jedinica lokalne samouprave, na čijoj će se teritoriji vršiti uništavanje gubara.

Organi jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja, obavezni su da obaveste odgajivače pčela ili njihova udruženja, korisnike lovišta, upravnike, odnosno vlasnike, korisnike i zakupce zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima i lica koja su registrovana za proizvodnju i uzgoj ribe, oplođene ikre i riblje mlađi, kao i celokupno stanovništvo koje živi na teritoriji na kojoj će iz aviona „Srbijašume“ zaprašivati sredstvima za zaštitu bilja.

(Tanjug/Bor030)