Online akcija u Boru: Dajte glas za uređenje prostorija za romska udruženja

Predstavnici Udruženja građana „REAB“ iz Bora pokrenuli su crowfunding akciju za uređenje prostorija koje je grad Bor dodelio na korišćenje romskim udruženjima građana.

Iz Udruženja „Reab“ pozivaju sve građane da putem OVOG linka glasaju za ovaj projekat.

Prema planu, prostorije će se koristiti za edukaciju, konsultacije i druge aktivnosti koje će uticati na poboljšanje života oko 4.000 Roma u Boru.

Cilj je da se ovo mesto pretvori u razvojni centar za Rome tako da će većina njih moći da se obrazuju, napreduju i samim tim poboljšaju svoj položaj u društvu.