Poziv Boranima da ulicama i trgovima predlože imena

Lokalna samouprava uputila je poziv građanima da u pisanoj formi, najkasnije do 29. juna dostave obrazložene predloge za utvrđivanje naziva ulica, trgova i zaseoka za one koji nemaju naziv, ali i za promenu postojećih imena.

Komisija za utvrđivanje naziva imena ulica i trgova sa Slobodanom Jovanovićem na čelu utvrdila je merila i kriterijume po kojima ulice i trgovi mogu da dobiju ime.

Nazivi se utvrđuju po imenima značajnih ličnosti iz prošlosti, ali i značajnih istorijskih, političkih, geografskih, etnoloških i drugih obeležja. To mogu da budu znamenite ličnosti iz prošlosti, iz svih sfera ljudskog stvaralaštva, “koje su na bilo koji način bile vezane za opštinu Bor i okolinu, a koje su svojim radom i delima donosili dobro opštini Bor i okolini, odnosno Srbiji i njenom narodu, a da nisu sa ovog područja”.

Uslov je, naravno, da se nazivi ulica po imenima ličnosti mogu utvrditi tek nakon njene smrti.

Imena se dodeljuju ulicama, trgovima i zaseocima koje do sada nisu imale naziv, zatim ulicama koje nose isti naziv kao naseljeno mesto, a ulicama koje se granaju a nose isti naziv dodeljuje se zasebno ime, i to svakoj grani te ulice.

Obrazložene predloge mogu dostaviti građani, mesna zajednica, Skupština opštine, Komisija, kao i ostali zainteresovani.

Potrebno je da svoje predloge, tačno određenu lokaciju ulice, trga ili zaseoka i obrazloženje, kao i osnovne podatke o sebi, kao podnosiocu, dostave u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Bor, sa naznakom „Za Komisiju za utvrđivanje naziva ulica i trgova“, na adresu: Moše Pijade, br. 3, Bor ili elektronskim putem: [email protected] i [email protected] do 29.juna.

Inače, prva sednica Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova biće održana u utorak, 26.juna u 12 sati u sali 2 Opštine Bor.