Školski pribor za učenike OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru

Romska inicijativa mladih „Gypsy soul“ iz Bora u saradnji sa organizacijom Help podelila je  64 kompleta školskog pribora za 37 devojčica i 27 dečaka, učenika Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Boru.

U okviru Helpovog projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila III” mreža lokalnih organizacija i udruženja SKRUG Lige Roma u obezbeđuje tehničko-logističku podršku u Srbiji i predstavlja ključne tačke za informisanje o mogućnostima podrške povratnicima po sporazumu o readmisiji, tražiocima azila i pripadnicima socijalno ugroženih grupa stanovništva. 

U Boru, partnerska organizacija Romska inicijativa mladih „Gypsy soul” predano radi na ostvarivanju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u svih pet oblasti, a naročito u oblasti obrazovanja.

„U OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru imamo 103 đaka romske nacionalne manjine od prvog do osmog razreda. Učenicima i njihovim roditeljima mnogo znači da dobiju kompletan pribor za školsku godinu, posebno u porodicama sa dvoje i više dece,“ kaže pedagoški asistent Saša Kamenović u OŠ „Vuk Karadžić“.

Direktorka škole, Ivana Pajkić je pohvalila Helpovu akciju podrške romskoj deci, učenicima osnovnih škola u Boru, i zahvalila na donaciji: „Naša škola, sav nastavni kadar, kao i ja lično, uvek nastojimo da pomognemo svoj deci, bez razlike. Naročito nas raduje kada možemo da ostvarimo podršku manjinskim i marginalizovanim grupama kojima su potrebni dodatna pomoć i podrška“, rekla je direktorka Pajkić.

Vladimir Šainović predsednik „Gypsy Soul” i koordinator kancelarije haba (info centra) SKRUG Lige Roma u Boru dodaje: „Nama, kao Romskoj inicijativi, ova podrška je značajna jer doprinosi inkluzivnom obrazovanju i našim naporima za ne samo proaktivnije uključivanje dece iz osetljivih društvenih grupa u obrazovni sistem, već i njihov kontinuiran razvoj u formalnom obrazovanju.”

Help je ove školske godine na teritoriji Srbije, uz nemačku pomoć, do sada obezbedio 960 ranaca školskog pribora za devojčice i dečake od prvog do osmog razreda kao meru podrške uključivanju dece u formalni obrazovni sistem, obezbeđivanjem osnovnog školskog pribora za učenike od prvog do osmog razreda. Ciljna grupa su povratnici po sporazumu o readmisiji, tražioci azila i socijalno ugrožene grupe stanovništva.

Projekat „Upravljanje migracijama” Help realizuje uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru Programa “Migracije za razvoj”(PME),dela šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).