Udruženje „Village“ uspešno realizovalo projekat „Edukacijom do emancipacije“

Uz podršku Evropske unije, Udruženje građana (UG) „Village“ je realizovalo projekat koji je za glavni cilj imao da doprinese društvenom i ekonomskom osnaživanju naše najranjivije grupe stanovništva, nezaposlenih ili povremeno/privremeno zaposlenih žena, posebno onih koja žive u ruralnim područjima.

Selekciju su prošle 34 žene koje su tokom 12 meseci sa uspehom pohađale obuke koje će ih osposobiti za samostalan rad u oblasti seoskog turizma i proizvodnje, promocije i prodaje sopstvenih proizvoda, sa posebnim akcentom na internet prodaju.

Stečena znanja i veštine sada mogu da primene i da započnu svoje poslove ili unaprede i prošire poslovanje te tako uvećaju prihode i obezbede ekonomsku stabilnost.

Tokom 12 meseci kandidatkinje su prosle obuke iz registracije i kategorizacije turističkog domaćinstva, IT obuku po modulima, teorijsku i praktičnu obuku o značaju i izradi suvenira, dve terenske radionice na padinama Rtnja i Homoljskih planina o prikupljanju, sušenju i pakovanju lekovitog bilja.

U okviru radionice polaznice su posetile kompaniju „Adonis“ iz Sokobanje koja se bavi otkupom i preradom lekovitog bilja.

Takođe u okviru projekta polaznice su imale dve studijske posete u etno restoranu „Stara vodenica“ u Sokobanji, Etno kompleksu „Ilino“, Etno kući „Stanojević“ i destileriji „Rtanjska vatra“.

Ove studijske posete su se pokazale kao svrsishodne jer su polaznice razmenile puno ideja, saveta i primere dobre prakse.

Zavrsni događaj projekta realizovan je u Zlotu u okviru sajma etno hrane na kome su polaznice promovisale svoja stečena znanja i veštine prikazavši suvenire, proizvode domaće radinosti i prezentaciju gastronomske ponude.

Udruženje građana „Village“ u okviru projekta izdalo je četiri publikacije i to: Flajer o projektu, Moj vodič za razvoj turizma na selu, Brošura o suvenirima i tehnikom izrade istih i završni flajer projekta.

Udruženje je rezultate projekta predstavilo i široj javnosti u periodu od 30. do 31. oktobra u prostorijama „Dom omladine“ Bor, „Medija centar“ Bor i konferencijskoj Sali restorana „Barba“ u Boru.

UG „Village“ će nastaviti da pruža polaznicama tehničku podršku u njihovim budućim poslovnim aktivnostima.