Velika dugovanja Borana za komunalije [VIDEO]

Neredovne platiše u Boru duguju blizu 700 miliona dinara za neplaćene račune. Poslate su opomene, a počela su i utuženja velikih dužnika.

Potraživanja Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“, po neplaćenim računima za period od novembra prošle do oktobra ove godine iznose oko 298.5 miliona dinara. Za ova dugovanja još nije krenulo utuženje.

„Pored ovih dugovanja, tu su i utužena potraživanja građana, koja iznose oko 400 miliona dinara. Sve ukupno to iznosi blizu 700 miliona dinara. Pojedine usluge se naplaćuju preko javnih izvršitelja, ili putem administrativnih zabrana od penzije i plate. Da bi javni sektor u Boru funkcionisao što bolje, građani treba redovno da izmiruju svoje obaveze prema javnom stambenom preduzeću. U pripremi su 3.402 opomene za neplaćene obaveze u periodu januar – juni 2017. godine. Ovom prilikom apelujem na građane naše opštine da nakon prijema opomena uplate dugovanja u roku od 8 dana, kako ne bi smo bili prinuđeni da podnosimo predloge za izvršenje javnim izvršiteljima. To košta, a sve pada na teret dužnika, jer njihovo angažovanje košta između 15.000 i 25.000 dinara, u zavisnosti od visine dugovanja“, istakla je Lidija Načić, v.d. direktora JP za stambene usluge „Bor“.

Međutim, ovo javno preduzeće nudi građanima Bora i reprogram njihovih dugova za komunalije.

„Ja pozivam dužnike da podnesu zahtev našoj pravnoj službi za reprogram dugovanja za period januar – oktobar ove godine. U zavisnosti od toga kolika su dugovanja, reprogram bi trajao od 6 do 18 meseci. Znamo kakva je finansijska situacija kod građana, zato i pružamo mogućnost našim korisnicima da i na ovaj način izmire svoja dugovanja“, kaže Lidija Načić.

Svaki građanin, visinu svojih dugovanja može proveriti na sajtu borskog stambenog preduzeća, na adresi www.jpbor.rs.