Zakazana 97.sednica Opštinskog veća opštine Bor

Članovi Opštinskog veća razmatraće sutra, između ostalog, predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji u Opštinskoj upravi, stručnim službama, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bor.

 

Na 97.sednici Opštinskog veća opštine Bor, koja će početi u 8 časova, pored predloga Pravilnika o sistematizaciji, Većnici će razmatrati i predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti, u periodu od 1.januara do 30.septembra ove godine, iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač opština Bor. Ovo se odnosi na sve one korisnike za koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima.