Održana prva sednica Opštinskog veća, podeljeni resori

Članovi Opštinskog veća u novom sazivu na svom prvom zasedanju dobili su svoje resore, ali su razmatrali i nekoliko bitnih odluka.

U narednom periodu za oblast poljoprivrede će u Opštinskom veću biti zadužen Ljubiša Repeđić, dok je Danijel Aleksić zadužen za vanredne situacije.

Sektor za oblast socijalne politike i brige o deci i u ovom mandatu vodiće većnik Dobrica Đurić, a kulturu i informisanje Milena Stanojković.

Tamara Paunović zadužena je za oblast obrazovanja, Igor Janković za sport, Boban Janošević za ruralni razvoj, Srećko Zdravković za omladinu i projekte, a Slaviša Frišković za javna preduzeća i ustanove.

Članovi Opštinskog veća usvojili su i odluke o prihvatanju sufinansiranju projekata iz IPA fondova. Reč je o projektima o kontroli kvaliteta voda i zemljišta u Boru, kao i organizovanju međunarodnog rukometnog kampa i turnira na Savači.

Projekti se odnose na program prekogranične saradnje, a obaveze opštine Bor su da, ukoliko ti projekti budu odobreni, finansira 15 odsto njihove vrednosti.

Njima je omogućeno da se nabavi kombinovana mašina za iznošenje smeća sa divljih deponija za Javno komunalno preduzeće “3.oktobar”, odnosno da se u okviru projekta “Ruka – u ruci rukomet” uredi deo odmarališta Savača.

Zeleno svetlo Većnika dobio je i program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja saobraćaja na putevima u Boru za 2018. godinu, kao i izmena Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi.

Ovim Pravilnikom, u delu koji podrazumeva funkcionere, izabrana i postavljena lica i samostalne izvršioce, kod službenika-izvršioca sistematizovana su 92 radna mesta sa 128 službenika, zatim 12 radnih mesta sa 28 nameštenika i pet radnih mesta sa sedam službenika u Kabinetu predsednika opštine.

Kabinet predsednika opštine, po ovoj odluci, imaće tri pomoćnika predsednika opštine, od kojih dva sa fakultetskom diplomom koji će pratiti rad Opštinske uprave, odnosno za komunalnu oblast, turizam i infrastrukturu i jednog srednjoškolca pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili društvenog smera koji bi bio zadužen za oblast zdravstva. Svi oni bi morali da imaju makar jednu godinu radnog iskustva.

Jednogodišnje radno iskustvo potrebno je i za šefa kabineta, koji bi morao, takođe, da ima fakultetsku diplomu, ali i položen stručni državni ispit. Isti uslovi su propisani i za koordinatora za odnose sa javnošću i mlađeg savetnika za poslove programiranja i administracije WEB servisa.

Poslove prijemne kancelarije i protokola predsednika opštine, sudeći po Pravilniku objavljenom u najnovijem Službenom glasniku opštine Bor, obavljao bi KV radnik rudarskog smera.