Opštinskim funkcionerima nova zvanja i nova primanja

Opštinski većnici su usvojili predlog odluke o promeni Statura opštine Bor koji je sada, budući da je Bor nedavno dobio status grada, usaglašen sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

Odbornici Skupštine opštine Bor na prvoj narednoj sednici postaće odbornici Skupštine grada, predsednik opštine gradonačelnik, opštinski većnici gradski, a Opštinska uprava – Gradska uprava.

Uz ove statusne odluke, sadašnje opštinske, a uskoro gradske funkcionere, očekuju, shodno novom statusu Bora i povećana primanja, i to za 10 do 15 procenata, a sve u skladu sa Zakonom o zaradama.

“Plate svih zaposlenih u Opštini će biti kao i u svim drugim gradovima u Srbiji i biće uvećane prema Zakonu o zaradama. Zaposlenima sa visokom stručnom spremom sledi najveće uvećanje, zatim sa višom, a najmanje sa srednjom i nekvalifikovanom stručnom spremom”, rekao je budući gradonačelnik Aleksandar Milikić.

On je dodao da će ovom statusnom promenom i građani Bora osetiti boljitak.

„Dobijanjem statusa grada biće uvećan transfer iz Republike, drugačija organizacija unutar gradske uprave, imaćemo veće mogućnosti korišćenja državne pomoći, učešća u projektima, kao i sve ostalo u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji i Zakonom o budžetskom sistemu”, rekao je Milikić.