Planira se izgradnja novog stambenog naselja u Boru

Gradsko veće grada Bora uputilo je javni poziv građanima, udruženjima i stručnoj javnosti da se aktivno uključe u proces planiranja i daju svoje sugestije u vezi sa Nacrtom Odluke o pristupanju izrade Plana detaljne regulacije za formiranje stambenog naselja Čokanjica.

Izgradnja vešespratnih zgrada za kolektivno stanovanje planira se u zoni južno od naselja Bor 2.

„Na sednici Gradskog veća usvojena je odluka za izgradnju stambenog naselja za kolektivno stanovanje sa svim pratećim sadržajima u mestu Čokanjica, između Bora 2 i Brestovca. U gradu je sve manje stambenog prostora pa bi se izgradnjom novog naselja, grad dodatno proširio“, istakla je Dragana Nikolić Negranović, zamenik načelnika Odeljenja za urbanizam u Boru.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o pristupanju izrade Plana detaljne regulacije za formiranje stambenog naselja Čokanjica trajaće od 8. do 22. septembra i otvorena je za predstavnike organa grada, građane, udruženja, stručnu javnost i druge zainteresovane strane.

Svi predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu se dostaviti Gradskoj upravi grada Bora – Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove.

U okviru procesa javne rasprave, planiran je otvoreni sastanak u formi okruglog stola koji će biti održan 18. septembra u zgradi grada Bora sa početkom u 10 časova. Na ovom sastanku biće predstavljen tekst Nacrta odluke.

Više informacija o načinu učestvovanja u procesu javne rasprave mogu se naći na sajtu grada.