SSP traži dosledno poštovanje usvojenog Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje aerozagađenja u Boru

Gradski odbor (GO) Stranke slobode i pravde (SSP) pozdravio je donošenje Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje aerozagađenja u Boru, ali ističu da traže odgovornost na eventualno neispunjavanje predviđenih mera.

Iz ove stranke podsećaju da su od početka 2019. godine u više navrata na razne načine od nadležnih državnih i lokalnih institucija tražili da se preduzmu mere za smanjenje zagađenja u Boru, pa da su i podnosili krivične prijave.

Najznačajniji zahtevi su biti hitno donošenje Kratkoročnog akcionog plana, svakodnevno obaveštavanje građana o količini zagađenja uz navođenje zagađujućih materija, oglašavanje sirena u slučaju prekomernog aerozagađenja, a po donošenju Kratkoročnog akcionog plana hitnu reakciju ministarstava i inspektora.

„Bile su potrebne dve godine da Gradska uprava ispuni bar deo ovih zahteva, pa je ovih dana GRADSKO VEĆE USVOJILO PREDLOG KRATKOROČNOG AKCIONOG PLANA, koji je po zakonu bila dužna da donese još 2013. godine“, kaže Irena Živković predsednica GO SSP-a u Boru.

Ona ističe da će i pored usvojenog Kratkoročnog akcionog plana ostati „odgovornost nadležnih za dosadašnji nerad“.

„Podsećamo da je koncentracija štetnih materija u Boru ostajala u granicama zakonom dozvoljenim u periodu od 2015. do 2018. godine i da je zagađenje naglo povećano nakon privatizacije RTB Bor, kada svakog meseca raste koncentracija sumpor-dioksida i PM10, kao i sadržaj arsena“, kaže Živković.

Ona razlog za prekoračenje dozvoljenog zagađenja vidi u povećanoj proizvodnji i neusaglašenost rada Topionice i Fabrike sumporne kiseline.

„U nekim slučajevima peć radi maksimalno, a Fabrika sumporne kiseline uopšte ne radi zbog tehničke neusaglašenosti ili zbog punih rezervoara sumporne kiseline koja se ne može prodati, pa sav gas ide u atmosferu“, ističe Živković.

U SSP- kažu da nemaju primedbi na konačni predlog Kratkoročnog akcionog plana, ali da bi dodali odredbu da nadležni preuzimaju odgovornost za neispunjenje bilo koje definisane mere.

„Ukoliko državne institucije ne reaguju po ovom planu, pokazaće se da je napisan samo kao još jedan način bežanja od odgovornosti“, zaključuje Živković.